Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Naisten Keitaan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.12.2020. Viimeisin muutos 14.12.2020

Marika Salo noudattaa EU:ssa ja Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Henkilötietoja käsitellään (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, IP-osoite) lainsäädännön puitteissa. 

 

 1. Rekisterinpitäjä

Marika Salo, Vilppula

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yrityksen omistaja Marika Salo, marika@naistenkeidas.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Marika Salo kerää ja käsittelee vain sellaisia henkilötietoja (asiakasrekisteri, markkinointirekisteri), jotka ovat palvelujen toteuttamisen ja yrityksen toiminnan kannalta tarpeellisia tai jotka perustuvat Marika Salon ja Marika Salon asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen tai toimeksiantoon.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

 

Marika Salon uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitetta käytetään uutiskirjeen lähettämiseen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), 
 • www-sivustojen osoitteet, 
 • verkkoyhteyden IP-osoite, 
 • sosiaalisen median profiilit, 
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot ja
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät oleelliset tiedot.

Uutiskirjeen tilaajista tallentuvat seuraavat tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti 
 • Yritys/Organisaatio
 • Tehtävänimike
 • Matkapuhelinnumero 

LumiSoul säilyttää voimassa olevaan lainsäädäntöön nojaten tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi tai kunnes asiakas itse pyytää tietojensa poistamista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja henkilötiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Naisten Keitaan verkkosivuilta (lomakkeet/uutiskirjeen tilaus, tilaukset) sähköpostin tai muun viestinnän välityksellä ja yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietolähteet:

 • Rekisteröidyn yrityksen tai henkilön tekemät ilmoitukset (joko suullisesti, kirjallisesti, tai verkossa). 
 • Rekisterinpitäjän tiedustelut yritykseltä tai julkisyhteisön edustajalta
 • Julkiset rekisterit (kaupparekisteri)
 • Markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja)
 • Muut julkaisut (tietokannat, internetissä julkaistut tiedot)


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Marika Salo  ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuoliseen käyttöön.

Viranomaisille henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan lainsäädännön velvoittamissa tilanteissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Marika Salo noudattaa rekisterin käsittelyssä huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja ei säilytetä manuaalisesti. Internet-palvelimilla säilytettävät tiedot turvataan laitteiston tietoturvasta asiaankuuluvasti huolehtien. Rekisterinpitäjä huolehtii, että kaikkia tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. 

Sijainti

Mänttä-Vilppula, Pirkanmaa

Yhteys

(+358) 505266563
Jätä soittopyyntö tekstiviestillä.

Seuraa